TESTIMONIALS

What people say about us and our service at AgedCare.

കരുണയുടെ കൈയ്യൊപ്പ് : എന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ സുന്ദർബോസ് ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞു. സമർഥനായ എഞ്ചിനീയർ, ഉജ്ജ്വല വാഗ്മി, നർമ്മകേസരി തുടങ്ങിയ പലവിശേഷണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വിശേഷണങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞു അന്ത്യയാത്രക്കായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത് വീടോ ആശുപത്രിയെ ആയിരുന്നില്ല. ഇവയ്ക്കു രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇടത്താവളം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗീതാ ബോസ് പറയും പോലെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള പടിവാതിലായ സിഗ്നേച്ചർ ഏജ്‌ഡ്‌ കെയർ.

കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ കാണാനും കേൾക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഉള്ള സിദ്ധി അപൂർവം ചിലർക്കേ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അലക്സ് തീരുമാനിച്ചു പ്രായാധിക്യത്താ ലും രോഗാവസ്‌ഥയാലും നിസ്സഹായ അവസ്‌ഥയിൽ വിഷമിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വെയ്ക്കാമെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ പൊട്ടിമുളച്ച ഒരു ആശയമാണ് സിഗ്നേച്ചർ ഏജ്‌ഡ്‌ കെയർ എന്ന പ്രസ്‌ഥാനം. ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവർ വിശേഷിച്ചും പ്രത്യാശയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു സ്‌ഥാപനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കരുണയുടെ കൈയ്യൊപ്പ് വീണ സിഗ്നേച്ചർ ഏജ്‌ഡ്‌ കെയർ. ഒരിക്കൽ അവിടെ നേരിട്ട് പോയി കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും ലേഖകന് സാധിച്ചു.

സുന്ദർബോസിന്റെ ഭാര്യ ഗീതാ ബോസ് തന്നെ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ശിശ്രുഷയും പരിപാലനവും ഈ സ്‌ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നു എന്നതാണ്. മരുന്നും വൈദ്യവും മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ മനുഷ്യത്വവുമാണ് ഈ സ്‌ഥാപനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന്.

ഇതു ഗീതാ ബോസിന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല. അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളുടെയെല്ലാം അഭിപ്രായമാണ്. അവരിൽ പലരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെപറയുന്നു വീടിന് അകലെയുള്ള ഒരു വീടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നതെന്ന്. പല പ്രായമായ രോഗികൾക്കും ഈ സ്‌ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ കിട്ടിയാലും അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ്.ചികിത്സ തേടിയല്ല സാന്ത്വനം തേടി.ആ സാന്ത്വനം, മനുഷ്യത്വം നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ സ്‌ഥാപനത്തിന്റെ മുഖശ്രീ.

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമായ കാര്യം. അതിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ സ്‌ഥാപനത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ വൃദ്ധസദനത്തിനും സ്വന്തം വീടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു മാതൃകാ സ്‌ഥാപനമാണ് സിഗ്നേച്ചർ ഏജ്‌ഡ്‌ കെയർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമുക്കറിയാം ഒന്നും രണ്ടും കുട്ടികളെ ഇന്ന് വീടുകളിൽ ഉള്ളൂ. അവർ തന്നെ പലരും വിദേശത്തായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വൃദ്ധമാതാപിതാക്കളെ നേരിട്ട് നോക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആയ ആരോഗ്യം പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നൊരു ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ടു ഗവണ്മെന്റ് മുൻകൈയെടുത്ത് സമൂഹം പിൻബലം,കൊടുത്തു് ഇതുപോലുള്ള സ്‌ഥാപനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ എളിയ അഭിപ്രായം

എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ:
വെടിപ്പുള്ള മുറി, വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യം, നല്ല ഭക്ഷണം, ആവശ്യമായ വൈദ്യപരിചരണം, കരുണയോടെ പെരുമാറുന്ന ജീവനക്കാർ ആവശ്യമെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, അന്തേവാസികൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവർക്കു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതാനും ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം യാത്രപോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ വിശ്വസിച്ചു് ഏൽപ്പിക്കാൻ ഉള്ള സംവിധാനം. ചുരുക്കത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു സേവന മേഖലയിലാണ് ജോസഫ് അലക്സ് - സിത്താര ദമ്പതികൾ ഒരു പുതിയ പാത തുറന്നതും പുതുവെളിച്ചം വീശിയതും.”

ഡോ. സി. വി. ആനന്ദബോസ്, IAS Retd.

” We, being a nuclear family, and I working abroad, was bit concerned about the loneliness and well being of my father, after the loss of my mother in 2016. It was then, we learned about the services offered by Signature Foundation.

My father undertook a short stay of one month there, to experience the lifestyle there and he was quite happy with the care and attention received there. He was quite happy talking and sharing the experiences and being with the same age group. Moreover the medical attention and care extended there was found to be tailored to suit each inmate and much better than that we can provide at home, considering the practical difficulties that we were already aware of while taking care of my mother at home, even with the support of home nurses.

The professional care, homely atmosphere, security and the support extended to the elders on their needs and necessities by the Signature Foundation deserves special mention. The friendly staff there is a real blessing and we are thankful to them, who takes care of my father with all attention to his daily medical and non-medical routines.

The track of the medical attention, the transparency and clarity of the activities and processes, that the management here extends has helped me to manage the situation remotely from abroad, with peace of mind. Extending my personal gratitude to the entire team at Signature Agedcare.

Wish you the best in the coming years and may God shower his blessings on this noble cause. ”

Jivan Antony Alookaran

Ph: +65 94260026

” We have been associated with Signature Foundation for more than one and half years. We are extremely pleased by the way in which the wards and my Sister are being taken care.  Inmates enjoy individual attention and are treated more like family members.

All credits to the team members and the leadership of Signature Foundation. ”

Manju S

Ph: +91 9447247207

” I have no hesitation in saying that Signature Aged Care, Vennala is the very best in the area. I visited many facilities over the last three years within 2 to 3 hours drive from Ernakulam, before deciding where I would admit my 92 year old aging mother should the need arise. And it did. My mother got a stroke and was not conscious for a good part of her last few weeks. The Home has very clean and airy facilities, excellent nurses , and a doctor on call . The management is easy to communicate with, which was very important to me as I live in the US. My  mother got excellent personal and very professional treatment at the Home. The hygiene care, oxygen requirements, and medicine dispensing tasks were very professionally and diligently dealt with. In fact, my husband and I are convinced the nature of the care she received would be hard to replicate in the US. I will always be very grateful to the staff of the Home for their  help in making my mother's last few days peaceful and comfortable. ”

Ritha Khemani

Washington DC, USA

” My father is currently at Signature Foundation after he had a pace maker implant. I would not have been able to provide the quality care which he receives at Signature Foundation. Food is good; fosters a feeling of togetherness & sharing amongst those with relatively good health , it encourages others too. ”

Annie Cherian

Ph: +91 9495965744

” Signature AgedCare impresses me on the following three counts - 1) Cleanliness of the rooms and surroundings 2) Tasty and nutritious food 3) Good medical services by qualified and experienced medical staff ”

V. Venugopal

Ph: +91 9447172927

” We are much happy & obliged for the love and care Signature AgedCare has given for our mother at the time of her residence there. I would say nursing care was absolutely wonderful. Kudos for your family's dedication in geriatric care. ”

Antony Prakkat

Ph: +91 9048035823

” It is extremely pleasing to see the love and affection in the Signature Foundation – Aged Care premises, where Fiona's mother Lereice Arakal was admitted. From the time we walked in, the entire experience was welcoming and positive wherein the attention to details was taken care by you and your efficient team, leaving us the time to spend time with our family member.

Although she was under Palliative care, the last 3 weeks she spent in Signature Foundation was the most peaceful time in her otherwise painful past 21 months. Even in her demise, you and your team showed so much compassion that I find only very close family members doing so. Such was the natural instinct in all of you to consider and treat every patient as a family is truly remarkable and that struck a major chord with me and Fiona. By the time I could return from my road trip, you single handedly managed the entire arrangements thereby making it less stressful for family members.

We can only say from the bottom of our hearts a big thank you to each and every one in your establishment and really pray for blessings in every way possible to you and the entire family. ”

Fiona & Srikant

Ishka Farms

Ph: +91 9388604434, +91 9388800008

” My mother is currently at Signature recovering from a cerebral surgery. She is being looked after with great expertise, professionalism, love and care by everyone at the centre. During a recent hospital visit her doctors commented that she had improved a lot and looked much better, which is a testimonial of the dedication shown by everyone looking after her. I can confirm my mother is very happy at the centre. Signature Foundation has been a godsend for us. I can never thank them enough. I would not have been able to provide this level of care at home. ”

Vinu Thomas - IT Consultant

IT Consultant

Ph: 00447710301386

” We appreciate the Great Effort by the Team of Signature Care foundation. Our father is an inmate of this care center and We find that He is getting best care from the center. When ever we visit the center we are happy with the centers cleanliness, dedication of staff in caring all of the inmates . We wish the whole team with Showers of Blessings from Almighty. God Bless You all. ”

Shajan Varghese and Geetha Shajan

Ph: 9847057640

” Greetings. Signature Foundation is indeed a God blessed organisation with dedicated management and selfless nursing and supporting staff. Their approach to inmates is something outstanding and worth following by other agencies of similar intentions. I have come to these conclusions because of the way they are taking care of my mother, Smt. Leelakrishnan who is now 89 years old. I wish this organisation all success in there future en devours year and year. ”

Dr. S.K.Nair - Retired Professor and Research coordinator of Kerala Agril. University

Retired Professor and Research coordinator of Kerala Agril. University

Ph: 9447033866

” My father, Mr. N.K.Skaria aged 96 years, bed ridden for few months with bed sore and were hospitalized for two months. We heard about SF and checked their facilities with high satisfaction. I had no second thought and transferred my father to SF. The dedicated sisters took care of our father as their own till his last breath. We highly appreciate SF's dedicated commitments. ”

N.S. John

Ph: 9447140817

” I have great pleasure to express my full appreciation for the excellent and blemish-less services being provided by Signature aged care to the needy elderly dear ones.They have all necessary infrastructure to provide the required helps to the aged.Special mention should be made about the dedicated nursing staff who look after the residents with love and affection. I wish the institution,Mr.Alex and his team all the best.May GOD shower his blessings on them in abundance. ”

Balachandar .K.K

Ph: +91 9496002233

” In an age when life has become so fast-paced and goal oriented, even with the best will in the world, children are no longer able to look after their aged parents and elders. And many of our generation who are growing older by the day, do not want to be a burden on our children but hope to live our lives in a place where they are not circumscribed or circumscribing another's space and time. It was during my desperate search for such a place for a dear one, that I came to know about Signature. I am so happy we decided to take her to Signature. The sincere care and warm affection that the staff at Signature shower on its inmates is incredible. And therefore, miracles still happen. My sincere and heartfelt thanks to everyone at Signature and I wish them every success. Catherine Thankamma. ”

Dr. Catherine Thankamma - Retired professor

Retired professor

Ph: 9446803273

Element

Become a Member


Continue